Ranking PZA - Wspinaczka skalna

Rejestracja

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Polski Związek Alpinizmu informuje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Alpinizmu, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa, NIP: 527-21-39-619, REGON 000774724.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania przez Państwa z Rankingu Wspinaczki Skalnej PZA na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest koniecznym warunkiem do posiadania konta i dokonywania wpisów w Rankingu.
  4. Dane przechowujemy w okresie korzystania z Rankingu i później, do chwili cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
  5. Posiadacie Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
  6. Posiadacie Państwo również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: biuro@pza.org.pl
  7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.