Ranking PZA - Wspinaczka skalna

Informacje o PZA

MISJA PZA

"Dostarczanie wiedzy, inspiracji, wsparcia oraz obrona interesów środowisk wszystkich dyscyplin, zarówno zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych w PZA (tj. szeroko pojętej społeczności wspinaczy, grotołazów, narciarzy wysokogórskich, zawodników wspinaczki sportowej)."

 

CZYM JEST PZA?

Polski Związek Alpinizmu jest federacją klubów i sekcji zrzeszających taterników, grotołazów, narciarzy wysokogórskich, wspinaczy skalnych i zawodników wspinaczki sportowej. Celem PZA jest rozwijanie polskiego alpinizmu, przez który rozumie się wszelkie sporty wymagające umiejętności wspinaczkowych.

PZA jest członkiem założycielem Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA) oraz członkiem Union Internationale de Speleologie (UIS), International Federation of Sport Climbing (IFSC), International Ski Mountaineering Federation (ISMF), European Speleological Federation (FSE).

PZA jest związkiem sportowym wspieranym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Polski Związek Alpinizmu prowadzi starania o udostępniane rejonów wspinaczkowych na obszarach chronionych. Mając na uwadze bezpieczeństwo wspinaczy PZA przyczynia się do wymiany punktów asekuracyjnych na istniejących drogach, w tym wytyczania nowych dróg wspinaczkowych. Ponadto PZA podejmuje akcje czyszczenia skał z kruszyzny, krzaków, ziemi itp. 

W duchu sportu i koleżeństwa, Polski Związek Alpinizmu zrzesza na dzień dzisiejszy prawie 5 500 osób połączonych swoją pasją do skał, gór i jaskiń, a także sportowej rywalizacji w jednej z dyscyplin, nad którymi pieczę stanowi.

 

Zostań członkiem klubu zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu już dziś i uzyskaj możliwość m.in.:

 DOWIEDZ SIĘ jak Twój klub może przystąpić do Polskiego Związku Alpinizmu i dołącz do naszej stale rosnącej społeczności!